News Image Thumbnail:FileZilla โปรแกรม FTP ยอดนิยมออกเวอร์ชัน 3.6 ซึ่งในเวอร์ชันนี้มีการปรับปรุงในด้านเมนูภาษาไทยขึ้ นเป็นอย่างมาก โดยมีคำแปลภาษาไทยครอบคลุมเมนูทุกส่วน มีคำแปลที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วถึง 1421 คำแปลหรือ 89% จากทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ที่มีคำแปลภาษาไทยเพ ียง 346 คำแปลหรือ 21% เท่านั้นส่วนคนแปลก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกล ผมเองครับ มีอะไรอยากจะแนะนำก็สามารถติชมมาได้นะครับ
คุณสมบัติอย่างอื่นที่มีการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้าน ี้ได้แก่

  • เลื่อนหน้าอัตโนมัติเมื่อลากวัตถุไปใกล้กับด้านบนสุด หรือด้านล่างสุด
  • เพิ่มตัวเลือกในการสร้างไฟล์เปล่าบนแม่ข่ายในเมนูคลิ กขวา
  • รองรับแม่ข่ายที่ส่งรายการไดเรกทอรีมาเป็นแบบ EBCDIC
  • เพิ่มชุดไอคอน Tango
  • ผู้ใช้จะถูกถามสำหรับการบันทึกรหัสผ่านเมื่อเชื่อมต่ อเป็นครั้งแรกผ่านแถบเชื่อมต่อด่วน
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ TLS โดยอัพเดตเป็น GnuTLS 3.1.x

ที่มา: FileZilla Version History


อ่านต่อ...