ประเด็นซัมซุงขึ้นราคาค่าผลิตชิปให้แอปเปิลอีก 20% ที่หลังข่าวออกมามีการติดต่อไปทั้งสองบริษัทเกี่ยวกั บเรื่องดังกล่าว แต่ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด จนฉุดราคาหุ้นของแอปเปิลลงไปต่ำกว่า 540 เหรียญเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเป็นซัมซุงเองที่ออกมาตอบคำถามในเรื่องนี้เอง อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เกาหลี The Hankyoreh ที่บอกว่าได้รับข้อความจากพนักงานของซัมซุงที่ไม่เปิ ดเผยชื่อว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริงแต่อย่างใด โดยบอกอีกว่าการตกลงราคานั้นจะคุยกันตั้งแต่ช่วงต้นป ีของแต่ละปี และไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันง่ายๆ
หลังจากข่าวนี้ออกมา หุ้นของแอปเปิลก็ทะยานเหนือ 540 เหรียญอีกครั้ง
ที่มา - The Verge


อ่านต่อ...