หุ้นของ Facebook เพิ่มมูลค่าสูงขึ้น 9% ภายในวันเดียวหลังจากหุ้นส่วนหนึ่งที่ถูกล็อคไว้ก่อน หน้านี้ สามารถนำเข้าระบบซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว
หลังจาก Facebook เปิดขายหุ้น IPO มาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หุ้นส่วนหนึ่งได้ถูกระงับเอาไว้เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้น เดิมเทขายหุ้นออกมาทั้งหมด ทั้งนี้นัยหนึ่งเพื่อเป็นการรักษามูลค่าหุ้น ซึ่งหุ้นที่ถูกล็อคไว้จะได้รับอนุญาตให้ทยอยนำเข้าระ บบซื้อ-ขายได้เป็นระยะๆ โดยล่าสุดในวันที่ 14 พฤศจิกายน ก็มีหุ้นอีกจำนวน 700 ล้านหุ้นได้รับการปลดล็อคดังกล่าว
ทั้งนี้มูลค่าหุ้นของ Facebook ได้เพิ่มขึ้นเป็น 21.60 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นจากเดิม 9% ซึ่งผิดจากการคาดการณ์ที่โดยมากเมื่อหุ้นก้อนใหม่ทะล ักเข้าสู่ตลาด จะทำให้อุปทานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้มูลค่า ในการซื้อ-ขายหุ้นลดลง
ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่มูลค่าหุ้นเพิ่มสู งขึ้นเป็นเพราะนักลงทุนซึ่งประเมินว่าราคาหุ้นจะลดลง ได้ทำ short sale ขายหุ้นกันล่วงหน้า แต่เมื่อราคาหุ้นไม่เป็นตามที่คาดไว้ จึงพากันซื้อหุ้นกลับเพื่อลดการสูญเสีย ซึ่งยิ่งช่วยดึงราคาหุ้นตามขึ้้นมาด้วย
ที่มา - NASDAQ


อ่านต่อ...