Spotify บริการเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง ระดมเงินลงทุนรอบใหม่ 100 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนหลายราย โดยครึ่งหนึ่งของเงินจำนวนนี้มาจากสถาบันการเงินใหญ่ อย่าง Goldman Sachs
แต่ที่น่าสนใจคือ 10% ของเงินจำนวนนี้มาจาก Coca-Cola บริษัทเครื่องดื่มที่ทุกคนรู้จักกันดี งานนี้ทั้งสองบริษัทไม่ได้แถลงข่าวใดๆ แต่ก็เป็นสัญญาณว่าโค้กเองก็เริ่มมองหาพันธมิตรบนโลก ออนไลน์มากขึ้น และอาจใช้ความสัมพันธ์นี้ช่วยผลักดัน Spotify ขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ นอกจากสหรัฐและยุโรปด้วย
โค้กเป็นบริษัทที่ใช้การตลาดผ่านดนตรีและศิลปินเยอะม าก การลงทุนครั้งนี้อาจบ่งชี้ว่าในอนาคตโค้กสนใจทำตลาดด นตรีออนไลน์มากขึ้น นอกเหนือจากการตลาดดนตรีแบบออฟไลน์ที่มีอยู่เดิม
ที่มา - The New York Times


อ่านต่อ...