หลังจาก Sony ออกมาแถลงแผนการปล่อยหุ้นกู้เพื่อระดมทุนเพิ่มเติม ส่งผลให้ราคาหุ้น Sony ตกลงทันทีในวันนี้ 10% เหลือมูลค่า 780 เยน ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1980
Sony เพิ่งออกมาแจงนโยบายการปล่อยขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (convertible bond) กำหนดระยะเวลา 5 ปี เพื่อระดมเงินราว 150,000 ล้านเยน (ประมาณ 57,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับการลงทุนใน Olympus, การควบกิจการกับ Gaikai, การพัฒนาเซ็นเซอร์ถ่ายภาพแบบ CMOS และการชำระหนี้
ผู้ที่ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไว้จนครบกำหนด 5 ปี สามารถเลือกที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าวให้กลายเป็น หุ้นสามัญได้ ซึ่งนั่นจะทำให้มูลค่าของหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมลดลง ซึ่งจากการประเมินในกรณีที่หุ้นกู้ถูกแปลงสภาพทั้งหม ด จะทำให้มูลค่าหุ้นสามัญลดลงถึง 15.6% และนี่เป็นสาเหตุให้นักลงทุนเกิดความหวั่นใจ จนรีบเทขายหุ้นในมือและมีผลทำให้ราคาหุ้นตกทันทีตามท ี่กล่าว
ที่มา - Reuters


อ่านต่อ...