บริษัทวิจัย Forrester สอบถามความเห็นขององค์กรต่างๆ ว่ามีแผนอัพเกรดไปใช้ Windows 8 อย่างไร ผลออกมาว่าสัดส่วนขององค์กรที่ตอบว่าจะเปลี่ยนมาใช้ Windows 8 น้อยกว่าผลสำรวจลักษณะเดียวกันในปี 2009 กับ Windows 7 ประมาณหนึ่งเท่าตัว

  • มีแผนใช้ Windows 8 ภายใน 12 เดือน 4% (ตัวเลขของ Windows 7 คือ 7%)
  • มีแผนใช้ Windows 8 แต่หลัง 12 เดือนข้างหน้า 5% (ตัวเลขของ Windows 7 คือ 10%)
  • มีแผนใช้ Windows 8 แต่ยังไม่ระบุเวลาแน่ชัด 24% (ตัวเลขของ Windows 7 คือ 49%)
  • มีแผนว่าจะข้าม Windows 8 ไปยังรุ่นหน้าเลย 10% (ตัวเลขของ Windows 7 คือ 1%)
  • ยังไม่ได้พิจารณา Windows 8 เลยยังไม่ตัดสินใจ 47% (ตัวเลขของ Windows 7 คือ 27%)

ตัวเลขชุดแรกอาจดูเป็นผลลบกับ Windows 8 มาก แต่ตัวเลขชุดที่สองเป็นไปในทางบวกครับ เพราะ Forrester สอบถามไปยัง "ผู้ใช้ในองค์กร" (คำถามแรกสอบถาม "ผู้บริหาร") ว่าอยากใช้ระบบปฏิบัติการอะไรสำหรับแท็บเล็ต
คำตอบคือ Windows 8 มีมากถึง 20% เป็นรองเพียงแค่ iOS ที่ได้ 26% เท่านั้น เป็นสัญญาณอันดีว่ากลุ่มผู้ใช้จริงๆ มีความสนใจ Windows 8 มากพอสมควร

ที่มา - Forrester


อ่านต่อ...