ใน Android 4.2 Jelly Bean ที่พึ่งปล่อยออกมาได้มีการพบบั๊กของ Date Picker ใน People/Contacts โดยบั๊กดังกล่าวทำให้เดือนธันวาคมใน Date Picker หายไปไม่สามารถเลือกได้
บั๊กนี้ทางกูเกิลได้รับทราบแล้ว คาดว่าเราคงได้เห็น Jelly Bean 4.2.1 เร็วๆ นี้ (ก่อนธันวาคม)
บั๊กวันเวลาก็ยังคงเป็นปัญหาคลาสสิคของโปรแกรมเมอร์ต ่อไป (ผู้ใช้ไอโฟนระวัง! นาฬิกาปลุกไม่ทำงานเช้าวันนี้)
ที่มา Android Policeอ่านต่อ...