News Image Thumbnail:SwitchApps เป็นแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์มีจุดประสงค์หลัก คือทำให้การสลับแอพในแอนดรอยด์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยอาจเป็นแอพที่พึ่งเปิดใช้งานมาหรือเป็นแอพที่ใช้ง านบ่อยก็ได้ และหากใครเคยเห็นหรือใช้งาน Assistive Touch ใน iOS มาอาจทำให้พอคุ้นกันอยู่บ้าง เพราะการทำงานของ SwitchApps จะคล้ายกับ Assistive Touch คือลอยอยู่บนหน้าจอตลอดเวลา จึงทำให้เรียกใช้เมื่อต้องการได้อย่างสะดวก
โดยความสามารถของ SwitchApps มีดังนี้อ่านต่อ...