Cisco ประกาศข่าวเข้าซื้อกิจการบริษัท Meraki ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุม Wi-Fi access point ผ่านกลุ่มเมฆ
Meraki เป็นบริษัทที่เคยได้รับเงินลงทุนจากกูเกิลในปี 2006 โดยช่วงแรกเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับให้เจ้าของ Wi-Fi แชร์อินเทอร์เน็ตให้คนที่ผ่านมาได้ ภายหลังผลิตภัณฑ์ของบริษัทพัฒนาขึ้นมาเป็นซอฟต์แวร์ส ำหรับบริหารจัดการระบบเครือข่ายจากระยะไกล เน้นกลุ่มลูกค้าองค์กร และมีฐานลูกค้ากว่า 20,000 ราย
ระยะหลัง Cisco สนใจเรื่องการบริหารระบบเครือข่ายผ่านกลุ่มเมฆ ดังจะเห็นได้จากยุทธศาสตร์ Connect Cloud ของบริษัท (ที่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก) การซื้อ Meraki ครั้งนี้ถือเป็นการซื้อคู่แข่งมาเสริมทัพนั่นเอง
มูลค่าการซื้อกิจการครั้งนี้ 1.2 พันล้านดอลลาร์
ที่มา - Cisco, Cisco Blog, Meraki


อ่านต่อ...