กลุ่ม NBTC Watch คณะทำงานติดตาม กสทช. เผยแพร่ "รายงานตรวจสอบการใช้งบประชาสัมพันธ์ กสทช." เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตรวจสอบงบประมาณด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสำนั กงาน กสทช. ระหว่างเดือน มิ.ย. ถึง ต.ค. 2555 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มประมูล 3G พบว่าใช้งบไปทั้งหมด 128,663,324 ล้านบาท
ในรายงานฉบับเต็มแยกประเภทของงบประมาณอีก 5 กลุ่มใหญ่ๆ (รายละเอียดตามลิงก์ต้นฉบับ) โดยคณะทำงานตั้งข้อสังเกตว่ามีความผิดปกติหลายจุด เช่น

  • เนื้อหาบางส่วนมีลักษณะเป็นการโฆษณาตัวบุคคล โดยเฉพาะการถ่ายภาพขึ้นปกของ ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. ในนิตยสารหลายฉบับในเครือ ARIP
  • มีการลงโฆษณาในสื่อที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือไม่เก ี่ยวกับกิจกรรมของ กสทช. เช่น นิตยสารด้านตำรวจ The Police Variety
  • สื่อเครือมติชนได้รับงบประมาณมากที่สุด มากถึง 13.29 ล้านบาท
  • ประเด็นสำคัญที่สมควรประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศของสำนักงาน กสทช.หรือการรับฟังความเห็นสาธารณะ มีงบประมาณน้อยมากเพียง 1.49 ล้านบาท หรือไม่ถึง 1% ของงบทั้งหมด

ที่มา - Thai PBS, TCIJ
ตารางสรุปของกลุ่ม NBTC Watch (รายละเอียดอื่นๆ อ่านตามลิงก์ที่มา)

ด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เครือมติชน ได้ออกมาแถลงข้อมูลเช่นกันว่างบประมาณประชาสัมพันธ์ท ี่ กสทช. จ่ายให้มติชน ตามตัวเลขของกลุ่ม NBTC Watch ไม่ถูกต้อง
ส่วน นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)กล่าวว่า เห็นว่าบทรายงานของคณะทำงานติดตาม กสทช. เกือบทั้งหมดไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยตัวเลขที่ลงโฆษณากับเครือมติชน อยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาท
ที่มา - ข่าวสด
หมายเหตุ: Blognone เป็นสื่ออีกรายที่ตัวแทนของ กสทช. (ไม่ใช่ทาง กสทช. โดยตรง) ติดต่อเข้ามาซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ (ดูบทความ ทำไมต้องประมูลคลื่น 2100: ความรู้ทั่วไปของการประมูล 3G ไทย ซึ่งเป็น advertorial) โดยเผยแพร่บนหน้าแรกของเว็บไซต์ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 14 ตุลาคม 2555 ครับ
ความสัมพันธ์ของเรากับตัวแทนด้านประชาสัมพันธ์ของ กสทช. ก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านการซื้อโฆษณาออนไลน์ทั่วไป ซึ่งก็ไม่มีผลอะไรต่อจุดยืนด้านเนื้อหาที่เราจะตรวจส อบการทำงานของ กสทช. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่มีผลกระทบต่อการใช้ งาน ICT ของประเทศไทย


อ่านต่อ...