ผู้ที่สนใจจะเข้ากลุ่ม Zeus Classic Bike Pattayaทุกวันอาทิตย์ทางกลุ่มรวมตัวกันที่ เขาตาโล ซ.4 เข้าไปใน ซ.4 ประมาณ 20 เมตรหรือโทร 081-1770029 เบอร์ประธาณกลุ่ม