ขอรวมข่าวเกี่ยวกับ Steven Sinofsky ที่สำคัญ ดังนี้

ข่าวแรก อดีตพนักงานไมโครซอฟท์เปิดเผยข่าวว่า ก่อนที่

อ่านต่อ...