หลังจาก Texas Instrument (TI) เตรียมลดขนาดธุรกิจหน่วยประมวลผลสำหรับมือถือ ไม่นาน ล่าสุดก็เตรียมลดจำนวนพนักงานอีก 1,700 ตำแหน่งเพื่อลดค่าใช้จ่าย
คาดกันว่าสาเหตุของการปลดพนักงานในครั้งนี้ ก็เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายรายปีให้ได้ 450 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 13,800 ล้านบาท) ภายในปลายปี 2013 ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจในภาพรวมยังคงดำเนินต่อไปได้โด ย TI จะหันมาเน้นผลิตภัณฑ์หน่วยประมวลผลแบบฝังตัวซึ่งมีอา ยุการใช้งานนานมากยิ่งขึ้น
ทาง TI ได้ออกมาประกาศเรื่องการลดจำนวนพนักงานในครั้งนี้ไม่ กี่วัน หลังจากแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีรายรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 27.2%
ที่มา - Nasdaq


อ่านต่อ...