การรถไฟมหานครเสิ่นเจิ้น (Shenzhen Metro Group Co., Ltd. - SZMC) เขียนจดหมายถึงหน่วยงานกำกับคลื่นความถี่ของจีนเพื่อ ขออนุญาตบล็อคสัญญาณ 3G ในระบบรถไฟใต้ดิน หลังจากเดือนนี้ระบบรถไฟถูกรบกวนหลายครั้ง เพราะผู้ใช้ 3G จำนวนมากปล่อยคลื่น Wi-Fi ไปด้วย แต่คำร้องถูกปฎิเสธ
ระบบควบคุมรถไฟของ SZMC ใช้คลื่น 2.4GHz ที่ไม่ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกับอุปกรณ์ Wi-Fi ทั่วไปเพราะ SZMC ไม่ต้องการขออนุญาตคลื่นพิเศษอื่นๆ แต่เมื่อบริการ 3G ให้บริการได้ถึงรถไฟใต้ดิน แม้ตัวสัญญาณ 3G จะไม่รบกวนการทำงาน แต่เมื่อผู้ใช้จำนวนมากแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ไปด้วยก็ทำให้ขบวนรถไฟเต็มไปด้วยคลื่น 2.4GHz รบกวนการสื่อสารของขบวนรถไฟ
SZMC มีทางเลือกที่ตรงไปตรงมา คือการขอใช้คลื่นความถี่เฉพาะที่จะไม่รบกวนกับคลื่นท ี่ใช้งานได้อย่างอิสระอย่าง 2.4GHz แต่ปัญหานี้ก็ชี้ให้เห็นว่าระบบรถไฟของจีนไม่มีมาตรฐ านการกำกับดูแล การใช้คลื่นความถี่เพื่อการสื่อสารแตกต่างกันไปในแต่ ละเมืองทำให้หาทางออกที่ใช้ร่วมกัน (เช่นจัดสรรคลื่นบางช่วงเพื่อกิจการรถไฟฟ้าโดยเฉพาะ) ได้ลำบาก
ที่มา - The Register, Caijing


อ่านต่อ...