วันนี้คณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการฮั้วประมูล 3G ได้เปิดเผยผลการสอบสวนว่าการประมูลคลื่นความถี่ 3G ของบริษัทเอกชนทั้ง 3 ราย ในวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่าไม่พบความผิดเข้าข่ายการฮั้วประมูล โดยเตรียมสรุปผลการตรวจสอบและนำเสนอ กสทช. เป็นลำดับถัดไป
นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานฯ กล่าวว่าการตรวจสอบเอกชนทั้ง 3 รายที่ประมูลคลื่นความถี่ไปได้สำเร็จ อันได้แก่ Advance Wireless Network, Dtac Network และ Real Future ตั้งแต่ช่วงก่อนการประมูล, ระหว่างการประมูล และหลังการประมูล ไม่พบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เป็นการสมยอมราคา หรือฮั้วประมูล โดยขั้นตอนการประมูลเป็นไปตามกติกาของ กสทช. ถูกต้องทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ยังคงเหลือการพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่น ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อตรวจสอบการประมูลคลื่นความ ถี่ 3G อีกคดีหนึ่ง ซึ่งล่าสุดมีนักวิชาการให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วผู้ ตรวจการแผ่นดินไม่มีอำนาจในการฟ้องศาลปกครองเพื่อตรว จสอบการประมูลดังกล่าว เนื่องจาก กสทช. ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ
ที่มา - ไทยรัฐ, ไทยโพสต์


อ่านต่อ...