แอคเคาต์ลับในทวิตเตอร์นั้นจะมีการปกป้องความเป็นส่ว นตัวหลายประการเช่น ต้องกดขอตามและเจ้าของต้องอนุญาตก่อนถึงจะตามได้, คนที่ไม่ได้ตามแอคเคาต์ลับ นอกจากจะไม่สามารถเห็นทวีตของเจ้าตัวได้แล้ว ก็จะไม่สามารถเห็นว่าแอคเคาต์เหล่านี้กดตามหรือยอมให ้ใครตามบ้าง รวมถึงไม่สามารถเห็นว่าแอคเคาต์ลับเหล่านี้กดรีทวีตห รือติดดาวทวีตใดไว้บ้างเช่นกัน แต่ล่าสุดดูเหมือนว่าความสามารถหลังจะถูกทวิตเตอร์เอ าออกแล้ว (ก็คือตอนนี้ถ้ากดดูทวีตที่มีคนรีทวีตหรือติดดาวไว้ว ่ามีใครบ้าง ระบบจะแสดงผลคนทั้งหมด รวมถึงคนที่เป็นแอคเคาต์ลับด้วย)
ไม่รู้ว่าเป็นความจงใจของทวิตเตอร์หรือเปล่า แต่ ณ ตอนนี้ถ้าอยากรักษาความเป็นส่วนตัว ก็พึงอย่ารีทวีตหรือกดติดดาวทวีตไหนไปก่อนละกัน :Pอ่านต่อ...