News Image Thumbnail:บัญชี Facebook, Twitter, LinkedIn และ YouTube ของรองนายกรัฐมนตรีอิสราเอล Silvan Shalom ถูกแฮ็กและนำเอาข้อความที่สนับสนุนปาเลสไตน์มาใส่ โดยกลุ่มแฮกเกอร์ที่ชื่อว่า ZCompanyHackingCrew อ้างว่าเป็นผู้กระทำการครั้งนี้ แฮ็กเกอร์กลุ่มนี้ยังอ้างอีกว่าแฮ็กอีเมลของ Shalom และได้ดึงเอาอีเมลส่วนตัว, รายชื่อผู้ติดต่อ และเอกสารไป ทางกลุ่มประกาศว่ามีแผนที่จะเอาเอกสารมาเผยแพร่ในเร็ วๆ นี้
ก่อนหน้านี้กลุ่ม Anonymous ก็ได้แฮ็กเอาข้อมูลรายชื่อ, หมายเลข ID และอีเมลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่อิสราเอลไปเป็นจำนวน 5,000 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิสราเอลบอกว่ารัฐบา ลตอนนี้เหมือนเจอกับแนวรบที่สอง ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็ต้องเจอกับการโจมตีทางไซเบอร์เป็ นจำนวน 44 ล้านครั้ง
ที่มา - rt, softpedia, sahibzaman และ PLF2012
ปล.1 ซึ่งตรงนี้มีข่าวว่าฝ่ายข่าวกรองของกองพันอัลกุดส์ ในเครือของกลุ่ม "ญิฮาดอิสลามี" ได้เจาะเอาข้อมูลเจ้าหน้าที่ไปเป็นจำนวน 5,000 คน ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ากลุ ่ม Anonymous ก็ประกอบด้วยคนจากหลายที่ ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ได้ปฏิบัติการสงครามจิตวิ ทยา โดยส่ง SMS ไปยังเจ้าหน้าที่ทั้ง 5,000 คน เนื้อหาของข้อความที่ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาฮีบรูมีเนื ้อความดังนี้คือ "เราจะทำให้ฉนวนกาซากลายเป็นสุสานของบรรดาทหารของพวกท ่าน และจะทำให้เทลอาวีฟเป็นกองเพลิงขนาดใหญ่" ดูข่าวได้จากที่มา
ปล.2 ล่าสุดกลุ่ม Anonymous ได้แฮ็กเอาข้อมูลเจ้าหน้าที่อิสราเอลเพิ่มเติมอีก 35,000 คน หาดูข้อมูลได้จากที่มา


อ่านต่อ...