เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เขียนข่าวเอง และหลังจากที่ได้ตรวจสอบ พบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ Windows Phone 7.5 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบอยู่บน Microsoft Community Feedback ในหัวข้อ Problems with encoding - google mail - windows phone 7.5 และยังไม่พบว่าได้รับการแก้ไขใน Windows Phone 8 ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ (ผู้เขียน: ไม่แน่ใจว่า Windows Phone 7 จะเจอปัญหานี้ไหม แต่คิดว่าน่าจะมีเพียงแต่ไม่มีรายงานจากผู้ใช้)
โดยปัญหาจะพบได้ก็ต่อเมื่อ ได้มีการเพิ่มชื่อบัญชีของ Google Mail เข้ามาใน Windows Phone 7.5 หรือ 8 แล้วมีการตอบหรือส่งต่ออีเมลโดยผ่านชื่อบัญชีดังกล่า วออกไป ซึ่งปัญหาที่พบจะไม่เกิดขึ้นถ้าการตอบและเนื้อหาอีเม ลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการตอบอีเมลเป็นภาษาอื่นๆ (ปัญหาที่ผู้เขียนข่าวเจอคือ ภาษาไทย บน Windows Phone 8 ในเครื่อง Nokia Lumia 920) ทำให้ปลายทางที่เป็นผู้รับอีเมลนั้นอ่านอีเมลที่ส่งไ ปไม่ได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอีเมลที่ส่งออกไปจากเครื ่อง Windos Phone 7.5 หรือ 8 ผ่าน Google Mail จะส่งออกไปคนละรหัสภาษาจากต้นฉบับ ทำให้ผู้ที่รับที่ได้รับการตอบกลับที่ปลายทางอ่านอีเ มลฉบับที่ตอบกลับไปไม่ได้ โดยเฉพาะกับอีเมลที่ตอบกลับหรือส่งต่อไปเป็นภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
จากการตรวจสอบต่อมานั้นเป็นปัญหาที่ตัว Windows Phone ในส่วนของ Mail เป็นหลัก เพราะด้วยการตั้งค่าพื้นฐานนี้ สามารถใช้งานได้ดีบน BlackBerry, Android (2.3, 4.0, 4.1 และ 4.2) และ iOS (5/6) ซึ่งจากปัญหานี้ จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าจาก Google Profile มาตรฐานเป็น Exchange Profile บน Windows Phone เพื่อใช้งานแทนได้
แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมีอยู่ 2 ทางคือ

  1. ย้ายการใช้งาน Google Mail ผ่าน Profile มาตรฐาน ที่มีอยู่ในเครื่อง ไปใช้การดึงอีเมลผ่าน POP3 หรือ IMAP แต่วิธีนี้จะทำให้ใช้งาน push service และ sync contact/calendar ไม่ได้ แต่การใช้งานรับและส่งอีเมลจะกลับมาเป็นปรกติ (ผู้เขียนข่าว: ทดสอบแล้วเป็นปรกติจริง) แต่ถ้าต้องการใช้งาน contact/calendar sync ให้สมัครหรือเพิ่มชื่อบัญชี Google Mail อีกชื่อบัญชีเพื่อใช้งานด้านนี้โดยเฉพาะ
  2. เปลี่ยนไปใช้บริการ Office 365 หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น Hotmail.com, Outlook.com หรือบริการ Windows Live Admin Center (Windows Live Custom Domains) แทนเพื่อให้ทำงานได้ตามปรกติ

(ผู้เขียน: ใช้วิธีที่ 2 คือเปลี่ยนจาก Google Apps for Business มาใช้ Windows Live Admin Center แทน และใช้ Google Account ในการ sync contact/calendar อย่างเดียว)
ที่มา: ผู้เขียนข่าว และ Problems with encoding - google mail - windows phone 7.5


อ่านต่อ...