ใกล้ถึงเวลาสำหรับ iTunes 11 เต็มที ศิลปินบางคนได้รับอีเมลแจ้งให้เตรียมพร้อม เนื่องจากแอปเปิลเพิ่งแจ้งเตือนไปยังค่ายเพลงให้ส่งภ าพเพื่อรองรับโฉมใหม่ของ iTunes 11
ในอีเมลนี้คืออีเมลของศิลปินจากค่ายเพลงเยอรมัน Feiyr
ที่มา - MacRumorsอ่านต่อ...