โนเกียออกวิดีโอสัมภาษณ์ Marko Ahtisaari ตำแหน่ง Head of Nokia Design พูดถึงแนวทางการออกแบบ Lumia 920 มีประเด็นน่าสนใจดังนี้

  • เขาบอกว่าจุดสำคัญของ Lumia 920 คือหาจุดสมดุลระหว่างฮาร์ดแวร์ทางกายภาพ (physical) กับซอฟต์แวร์ (digital)
  • โนเกียตัดทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากดีไซน์ของตัวเค รื่อง ตัวฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยโพลีคาร์บอเนตจำนวน 10 ชิ้นประกอบเข้าด้วยกัน ส่วนปุ่มเป็นเซรามิกที่ใส่ใจรายละเอียดเป็นอย่างดี ตัวกระจกหน้าเชื่อมกับตัวเครื่องอย่างแนบเนียน
  • โนเกียอยากให้ Lumia 920 ตอบสนองกับผู้ใช้ได้ดีโดยไม่ต้องใส่เคสเพื่อซ่อนรูปอ ีกชั้น เขาต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นมนุษย์ ไม่เย็นชืด จับแล้วรู้สึกสบายและเป็นธรรมชาติ เหมือนเป็นสิ่งที่เกิดจากต้นไม้มากกว่าโรงงานประกอบ
  • โนเกียใส่ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้เข้ามาอ ย่างเต็มที่ ทั้งกล้องที่ถ่ายได้ดีในสภาพแสงน้อย ระบบชาร์จไร้สายที่วางบนโต๊ะก็ทำงานได้ และสามารถแตะสัมผัสที่ลำโพงเพื่อเล่นเพลงต่อได้เลย ทุกอย่างทำได้ง่ายและเป็นธรรมชาติมาก

ที่มา - PocketNowอ่านต่อ...