วันนี้นอกจากวิดีโอสัมภาษณ์หัวหน้าทีมดีไซน์ของโนเกีย เรายังมีบทสัมภาษณ์หัวหน้าทีมดีไซน์ของโมโตโรลา Jim Wicks (หรือตำแหน่งอย่างเป็นทางการ senior vice president for consumer experience design) ให้กับเว็บไซต์ The New York Times มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
New Motorola

  • หลังถูกกูเกิลซื้อกิจการจะออกผลิตภัณฑ์ให้น้อยรุ่นลง แต่เน้นคุณภาพและประสบการณ์ในการใช้งานมากขึ้น
  • เดิมทีโมโตโรลาออกมือถือปีละ 40-50 รุ่น โดยใช้วิธี matrix หรือเปรียบเทียบคุณสมบัติกับคู่แข่งในตลาด ทำให้ทรัพยากรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจายตัวมากเกินไ ป
  • เดิมทีโมโตโรลาใช้วิธีกำหนดยอดขายในแต่ละไตรมาสเป็นห ลัก ทำให้ผลิตภัณฑ์ต้องออกแบบเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายระ ยะสั้นขนาดนี้ ผลเลยออกมาไม่ดีเท่าที่ควร การมีกูเกิลหนุนหลังช่วยให้โมโตโรลามีเวลาสนใจนวัตกร รมในระยะยาวได้มากขึ้น
    แนวทางการออกแบบ
  • ทีมดีไซน์ของโมโตโรลามีคนจำนวนมาก หลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งรวมถึงคนที่สนใจศึกษาเรื่องชาติพันธุ์กับรถยนต์แ ละบ้าน เพื่อดูว่าคนในประเทศต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์ในสถานที่เหล่านี้อย่างไร
  • ทีมดีไซน์กระจายตัวกันอยู่ที่ชิคาโก แคลิฟอร์เนีย และเกาหลีใต้
  • เขายอมรับว่าแนวทางการออกแบบมือถือในปัจจุบันที่เป็น จอสัมผัสเกือบทั้งหมด ไม่สามารถพลิกแพลงได้มากนัก
  • เป้าหมายของโมโตโรลาในปัจจุบันมี 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ ขยายขนาดจอให้กินพื้นที่ด้านหน้าของตัวเครื่องมากที่ สุด (เพราะต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาที่แสดงบนจอเยอ ะที่สุด) กับเรื่องการใช้แบตเตอรี่ให้อยู่ได้นานตลอดวัน

ที่มา - The New York Times


อ่านต่อ...