บันไดคอบบร้าสีน้ำเงินแกนใหญ่ของใหม่เก่าเก็บไม่เคยใ ส่ ขายแล้วครับ