ในการไต่ส่วนคดีที่ Microsoft ละเมิดสิทธิบัตรของ Google ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าด้วยเทคโนโลยีของสิทธิบัตรดังกล่า ว อาจสร้างรายได้ให้แก่ Microsoft ได้มากถึง 94 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2017
สิทธิบัตรที่เป็นข้อพิพาทนี้ว่าด้วยการรับชมวิดีโอบน เว็บผ่านเครือข่ายไร้สาย ซึ่งเดิมทีเป็นของ Motorola ก่อนเปลี่ยนมือมาสู่ Google ภายหลังถูกซื้อกิจการ โดยเรื่องนี้กำลังอยู่ในชั้นศาลเพื่อหาข้อสรุปเงินชด เชยที่ Microsoft จะต้องจ่ายให้แก่ Google ซึ่งเรียกร้องเงิน 4 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ในขณะที่ Microsoft ซึ่งมีท่าทีว่าต้องการเจรจากลับเห็นว่า Google เรียกร้องมากเกินไป โดยยินดีจ่ายแค่ 1 ล้านดอลลาร์ต่อปีเท่านั้น
Micahel Dansky ผู้เชี่ยวชาญของ Google ชี้แจงต่อศาลว่าการใช้งานสิทธิบัตรดังกล่าวอาจสร้างร ายได้ให้แก่ Microsoft ได้สูงถึง 94 พันล้านดอลลาร์เมื่อนับถึงปี 2017 โดยการใช้งานผ่านทางเครื่องเล่นเกม Xbox, แท็บเล็ต Surface รวมไปถึงอุปกรณ์ตัวแปลงไร้สาย (wireless adapter) ทว่าแหล่งข่าวไม่ระบุว่า Dansky ประเมินรายได้จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ย้อนหลังตั้งแต่ปี ไหน
ที่มา - Reuters


อ่านต่อ...