การจดทะเบียน TLD แบบอิสระครั้งแรกในโลกสร้างความกังวลใจให้กับหลายฝ่า ยว่าจะมีการละเมิดกันจาก TLD ทั้งหลาย แต่กระบวนการตอนนี้ก็มีอนุกรรมการฝั่งประสานงานรัฐบา ล (Governmental Advisory Committee - GAC) ส่งต่อคำร้องที่ได้จากหน่วยงานรัฐที่เป็นสมาชิก ว่า TLD ต่างๆ ที่อาจจะมีปัญหานั้นมีอะไรได้บ้าง ทั้งหมด 242 คำร้อง
ชื่อโดเมนที่ถูกร้องเรียนนั้นส่วนใหญ่เป็นโดเมนที่เก ี่ยวข้องกับสถานที่ เช่น .amazon ถูกร้องเรียนโดยรัฐบาลบราซิลและเปรู .roma ก็ถูกร้องในแบบเดียวกัน และคำทั่วไป เช่น .health, .hotel, .website ล้วนถูกคัดค้าน แต่แบรนด์หลักๆ เช่น .apple หรือ .google ไม่มีการคัดค้านแต่อย่างใด
สำหรับ TLD ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ได้แก่ .thai และ .คอม นั้นยังไม่ถูกร้องเรียนในรอบนี้แต่อย่างใด โดยประเทศไทยมีตัวแทนใน GAC คือ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
การร้องเรียนของ GAC ชุดแรกเป็นเพียง "คำเตือนล่วงหน้า" (Early Warning) เท่านั้น ไม่ใช่คำคัดค้านอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด คำเตือนเหล่านี้เป็นการส่งข้อความไปยังผู้รับใบอนุญา ตว่าจะต้องตอบคำถามต่อคำร้องเหล่านี้ เช่น การเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันชื่อด้านแย่ๆ หรือต้องการให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้น แต่คำร้องส่วนมากก็จะขอให้ผู้ขอใบอนุญาตถอนใบอนุญาตอ อกไปเสีย
ผู้ส่งใบสมัครขอจดทะเบียน TLD มีทางเลือกสองทาง คือ ถอนใบขออนุญาตออกไปตั้งแต่ขั้นตอนนี้โดยรับเงินคืน 80% หรือเดินหน้าต่อไป
หลังจากผ่านรอบนี้ไปได้แล้ว ยังมีรอบการส่งคำคัดค้านอย่างเป็นทางการจาก GAC อีก
ที่มา - Engadget, GAC


อ่านต่อ...