มีผู้ไปพบว่า ไมโครซอฟท์ได้จดสิทธิบัตรแว่นตาลักษณะเดียวกับ Google Glass ของกูเกิล โดยสิทธิบัตรดังกล่าวระบุว่าผู้ใช้จะใช้แว่นตานี้ในก ารรับชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสด ณ เวลานั้น อาทิ การแข่งขันกีฬา เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมของวัตถุหรือคนที่อยู่ในแนวส ายตาที่ผู้ใช้มองไปได้ อาทิ ภาพรีเพลย์ของการแข่งขันกีฬา หรือการแปลภาษาได้
เช่นเคย หน้าตาของฮาร์ดแวร์ดังกล่าวจะเป็นอย่างใดเชิญชมได้ที ่ท้ายข่าว
ที่มา: USPTOอ่านต่อ...