จาวาสริปต์เป็นภาษาสคริปต์ของ Netscape ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้บนเว็บกับ Netscape 2.0 มาตั้งแต่ปี 1995 โดยยืมชื่อ "จาวา" มาจากซันโดยไม่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกัน แต่ความนิยมของจาวาสคริปต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเริ่มบุกตลาดเซิร์ฟเวอร์ด้วย node.js ตอนนี้ทางออราเคิลก็เปิดโครงการ Nashorn เป็นส่วนหนึ่งของ OpenJDK เพื่อนำจาวาสคริปต์มารันบน JVM แล้ว
โครงการนี้กำลังถูกพัฒนาเป็นการภายในออราเคิลเอง และกำลังเตรียมการโยกย้ายออกมาสู่สาธารณะภายใต้โครงก าร OpenJDK จากข้อเสนอของออราเคิล
สมาชิกของ OpenJDK สามารถโหวตเพื่อรับหรือไม่รับโครงการนี้ได้ภายในวันท ี่ 6 ธันวาคมที่จะถึงนี้
ที่มา - OpenJDK, H-Online


อ่านต่อ...