แม้ระบบบล็อคเว็บ The Great Firewall นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นระบบกรองเว็บที่มีประสิทธิภาพมา ที่สุดในโลกอันหนึ่ง (อาจจะเพราะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่จำนวนมาก) แต่ศูนย์ธุรกิจซึ่งมีบริษัทเทคโนโลยีไปตั้งอยู่ส่วนม าก มักจะยอมให้ใช้งาน VPN กันได้เพราะไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำธุรกิจได้ ช่องทางเหล่านี้กลายเป็นช่องทางของคนจีนที่ต้องการเข ้าใช้งานบริการ เช่น เฟซบุ๊ก, มายสเปซ, หรือทวิตเตอร์
เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมาทางการหน่วยเฝ้าระวังอินเทอร์เน็ตของเมืองจ ีหนาน (Jinan) ก็ประกาศห้ามใช้ VPN อีกต่อไป โดยผู้ที่ต้องการใช้งานทั้งหมดจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มด ้วยตัวเองเพื่อขอรับอนุญาตเป็นรายบุคคล
เราคงเป็นการปลอมทราฟิกเป็น HTTP หรือทราฟิกแบบอื่นๆ เพื่อให้ใช้งานได้กันต่อไปเร็วๆ นี้
ที่มา - China Digital Times


อ่านต่อ...