ข่าวนี้รวมสองข่าวเก่าเข้าด้วยกันเพราะคิดว่าอย่างไร เสียผู้อ่าน Blognone คนรับรู้ครับ
ข่าวแรกคือร่างพ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ แก้ไขจากฉบับ 2537 ได้ผ่านครม. แล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยส่วนสำคัญอยู่ที่ร่างใหม่นี้จะรองรับการใช้งาน DRM (Digital Rights Management) เช่น ส่วนห้ามทำสำเนาของเกมหรือเพลงทั้งหลาย หากร่างนี้ผ่านสภาจะทำให้การฝ่าฝืน DRM มีโทษของมันเองอีกส่วนหนึ่ง
นอกจากเพิ่มโทษแล้วยังมีการแก้ไขเพิ่มข้อยกเว้นการทำ สำเนาที่จำเป็น และยกเว้นการละเมิดของผู้ให้บริการ ซึ่งนับเป็นเรื่องดีที่ผู้ให้บริการถูกกันออกจากประเ ด็นลิขสิทธิ์ไปแล้วเรื่องหนึ่ง
ความเห็นของผม: การเพิ่มข้อยกเว้นเป็นเรื่องที่ดี แม้จะได้มาประเด็นเดียว เพราะที่ควรเป็นคือ ผู้ให้บริการควรมีหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน เช่น ต้องตอบกลับเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กำหนด, ต้องทำตามคำสั่งลบหรือสำเนาจากหน่วยงานที่ระบุ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดในฐานใดๆ และหากได้ทำตามหน้าที่ที่กฎหมายระบุกรอบไว้แล้วควรถู กกันออกจากการเป็นจำเลยโดยทันที ในส่วนประเด็น DRM สิ่งที่สำคัญมากคือกฎหมายต้องตระหนักว่ามี DRM บางชนิดที่ไม่มีผลจริงแล้ว ผู้ใช้สามารถข้ามผ่าน DRM เหล่านี้โดยไม่รู้ตัวใดๆ หากจะออกกฎหมายคุ้มครองการใช้ DRM ก็ต้องใส่ข้อกำหนดไว้ให้ครบถ้วนว่าผู้ที่ฝ่าฝืนได้กร ะทำ เช่น เป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีกระบวนการหลีกเลี่ยงแพร่หลา ยจนไม่มีผลจริง, ไม่ใช่การกระทำที่เครื่องมือที่หาได้ทั่วไปสามารถทำใ ห้ผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ, และการเผยแพร่ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นจะต้องทำได้โดยไม่ถ ือว่าเป็นการละเมิด DRM เอง (ดูตัวอย่างคดีในฟินแลนด์ปี 2007)
ที่มา - ไทยรัฐ
ร่างต่อมาคือ พ.ร.บ.ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย เป็นกฎหมายอนุญาตให้มีการค้นที่อยู่, ยานพาหนะ, ไปรษณีย์, และคอมพิวเตอร์ เมื่อมีหลักฐานอันควรจะเชื่อได้ว่ามีการทำความผิดโดย ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
การเข้าค้นโดยขอหมายศาลก่อนคงเป็นกระบวนการปกติ แต่ที่เพิ่มมาในกฎหมายนี้ คือ ฐานความผิดใหม่ เป็นเรื่องของข้อมูล การกระทำวิปริตทางเพศ, การกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก, การฆ่าตัวตายของเด็กหรือการฆ่าตัวตายหมู่, และการใช้ยาเสพติด
ยังไม่มีร่างฉบับเต็มว่ากระบวนการปราบรามนี้ จะถือว่าอะไรเป็นความผิดบ้าง เช่น เป็นผู้ผลิต, เป็นผู้เข้าชม, หรือเป็นผู้ครอบครอง
กระบวนการปราบปรามข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้มีอยู่ในหลาย ประเทศคงไม่ใช่เรื่องแปลกนัก แต่ที่ต้องจับตามอง คือ รายละเอียดของประเภทเนื้อหาที่รวมอยู่ในความผิดว่าจะ ระบุไว้กว้างและเปิดให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ดุลพินิจกัน มากน้อยแค่ไหน
ที่มา - ไทยรัฐ


อ่านต่อ...