ไมโครซอฟท์ออกแคมเปญโฆษณาใหม่สำหรับ Bing โดยคราวนี้มุ่งโจมตีบริการค้นหาสินค้า Google Shopping โดยเฉพาะ ซึ่งไมโครซอฟท์อธิบายว่าแทนที่กูเกิลจะให้น้ำหนักผลก ารค้นหาในหน้า Google Shopping โดยเน้นความสัมพันธ์ของคำค้นเหมือนระบบเสิร์ชในหน้าอ ื่น แต่หน้า Shopping กลับให้น้ำหนักผลลัพธ์ที่จ่ายเงินค่าโฆษณาสูงกว่าเป็ นหลัก ถึงแม้กูเกิลจะเขียนอธิบายว่าการจ่ายค่าโฆษณาเป็นปัจ จัยหนึ่งในการคำนวณเท่านั้น แต่ไมโครซอฟท์บอกว่าเอาเข้าจริงผลลัพธ์ที่แสดงขึ้นมา ล้วนจ่ายค่าโฆษณาทั้งสิ้น ทำให้ Google Shopping ไม่ควรเรียกตัวเองว่าเป็นเสิร์ชแต่เป็นหน้ารวมโฆษณาม ากกว่า
เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไมโครซอฟท์ยังจัดทำเว็บ Scroogled เพื่อรวบรวมวาทะในอดีตของผู้ก่อตั้งกูเกิล ถึงทัศนคติเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาเพื่อผลการค้นหา รวมทั้งแสดงหลักฐานว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กูเกิลเองก็ยอมรับว่าให้น้ำหนักผลการค้นสำหรับส่วนที ่จ่ายค่าโฆษณาเพิ่มมากขึ้น
ก่อนหน้านี้ Bing ก็ออกแคมเปญ Bing It On เพื่อเทียบความพอใจผลการค้นหาระหว่างกูเกิลและ Bing โดยรายการ Scroogled นี้ก็ทำขึ้นเพื่อเน้นว่า Bing ยังคงเน้นรากฐานสำคัญของผลการค้นหาที่กูเกิลลดความสำ คัญลงไปแล้ว นั่นคือการเน้นความพอใจของผู้ใช้งานมากกว่าผู้ลงโฆษณ านั่นเอง
ที่มา: Bing Blog ผ่าน The Verge


อ่านต่อ...