News Image Thumbnail:Show Desktop เป็นแอพพลิเคชันที่พัฒนามาจากปัญหาการใช้งาน Macซึ่งผู้พัฒนาไม่สามารถหาแอพพลิเคชันที่ทำหน้างานไ ด้ตรงต่อตามความต้องการ ของผู้พัฒนาเองซึ่งเคยชินกับสภาพแวดล้อมแบบ Gnome มาก่อน
แอพพลิเคชันในท้องตลาดส่วนใหญ่จะทำงานได้เพียง การแสดงเดสท็อปเท่านั้น แอพพลิเคชันอื่นๆจะไม่สามารถสลับกลับไปกลับมาระหว่าง การแสดงหน้าต่างและเดสท็อปได้ การทำงานคล้ายการกดปุ่ม Fn +F11 หรือ F11 แต่ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียว (สามารถดูการทำงานได้จาก คลิปด้านล่าง)แอพพลิเคชัน Show Desktop จะเพิ่มความสะดวกในกรณีที่เราไม่สะดวกในการกดปุ่ม Fn +F11 หรือ F11
Show Desktop รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกและยังมีปัญหาการใช้งานอยู่ เนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลา และความรู้ของผู้พัฒนาเอง
แอพพลิเคชัน Show Desktop ผู้พัฒนาจัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานเองเป็ นหลักอาจจะไม่ดีพร้อมต้องขออภัย
Download Show Desktop ได้ที่นี่อ่านต่อ...