ปัญหาความวุ่นวายระหว่าง Autonomy และเอชพีทำให้คู่แข่งในธุรกิจเดียวกันอย่าง OpenText ก็เปิดโปรโมชั่นใหม่ให้นำไลเซนส์ของ Autonomy มาแลกเป็น OpenText ได้ในราคาเดิม
สินค้าสำคัญของ Autonomy คือ ระบบค้นหาเอกสารอย่าง iManage อีกส่วนคือระบบจัดการข้อมูลบนเว็บ (CMS) ที่ชื่อว่า Interwoven ทาง OpenText ระบุว่าสามารถใช้ eDOCS และ Web Experience Management (WEM) ของตนไปทดแทนได้ทันที่ นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์อีกหลายตัวที่สามารถทดแทนกัน ได้เช่นกัน
ในแง่ของการขายสินค้า ที่จริงแล้วเอชพีก็ยังคงขายซอฟต์แวร์ของ Autonomy ต่อไป และคดีความก็เป็นปัญหาภายในของเอชพี หรือเป็นปัญหากับอดีตผู้บริหารของ Autonomy เท่านั้น อย่างไรก็ดีการที่อดีตผู้บริหารเหล่านั้นมาวิจารณ์กา รบริหารของเอชพีก็อาจจะสร้างความไม่มั่นใจให้ลูกค้าไ ด้เช่นกัน
งานนี้คงเป็นการถือคติว่า คนล้มอย่าข้าม (เหยียบซ้ำเลย)
ที่มา - eWeek, OpenText


อ่านต่อ...