Facebook และ Zynga ได้ส่งเอกสารชี้แจงนักลงทุนผ่านกลต. วันนี้ โดยแจ้งการแก้ไขข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองบริษัท ซึ่งข้อตกลงนี้ทำขึ้นตั้งแต่ปี 2010 มีประเด็นสำคัญดังนี้

  • Zynga จะไม่ได้สิทธิพิเศษในการโฆษณาแยกส่วนบน Facebook และไม่จำเป็นต้องใช้ Facebook Credits ในเกม Zynga
  • Facebook จะไม่เป็นแพลตฟอร์มพิเศษสำหรับการเปิดตัวเกมใหม่ของ Zynga แล้ว ทำให้ Zynga สามารถเปิดตัวเกมใหม่บนแพลตฟอร์มอื่นเช่น Zynga.com ได้ก่อน
  • Facebook สามารถพัฒนาเกมบนแพลตฟอร์มของตนเองขึ้นมา โดยไม่ถือเป็นการแข่งขันกับนักพัฒนารายอื่น
  • การประชาสัมพันธ์เกมของ Zynga จะอยู่ในระบบมาตรฐานเทียบเท่านักพัฒนารายอื่นการแก้ไ ขข้อตกลงนี้โดยหลักใหญ่ก็คือเพิ่มความยืดหยุ่นกับทั้ ง Facebook และ Zynga มากกว่า โดยตัวแทนของ Zynga บอกว่าความสัมพันธ์ของ Zynga กับ Facebook ก็จะไม่เปลี่ยนแปลง เพียงแต่ผู้ใช้งานจะมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ตัวแทนของ Faceook บอกว่าแม้ข้อตกลงจะเปิดโอกาสให้ Facebook สามารถพัฒนาเกมขึ้นมาเองได้ แต่ Facebook ก็จะให้ความสำคัญกับการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนา มากกว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างสองบริษัทนี้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว โดย Zynga ก็แยกไปสร้างแพลตฟอร์มของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันรายได้ 90% ก็ยังมาจากผู้ใช้งานบน Facebook และรายได้ส่วนนี้ก็คิดเป็น 7% ของรายได้ Facebook จึงเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับ
ที่มา: All Things D


อ่านต่อ...