กลุ่ม Anonymous ได้แฮกอีเมลของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ และได้ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วยบทสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซีเร ีย, ภาพแสกนพาสปอร์ตของรัฐมนตรีซีเรีย, เอกสารการซื้อขายอาวุธและข้อมูลการขนส่งจากยูเครน และรายละเอียดการส่งธนบัตรซีเรียจำนวน 200 ตันจากรัสเซีย จากนั้นก็เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางอินเทอร์เน็ต
และหลังจากที่อินเทอร์เน็ตของซีเรียใช้การไม่ได้ ทางกลุ่ม Anonymous ก็ประกาศว่าเป็นฝีมือของรัฐบาล ก็ได้จัดทำ Syrian Care Package ให้ผู้ที่อยู่ในซีเรียเอามาใช้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนั้นก็ประกาศว่าจะโจมตีเว็บไซต์ของรัฐบาลที่มี โฮสต์อยู่นอกประเทศซีเรีย โดยจะเริ่มโจมตีเว็บไซต์ของสถานฑูตซีเรียในประเทศต่า งๆ โดยเว็บไซต์สถานทูตซีเรียในจีนจะเป็นเป้าหมายแรก และจะมีรายงานการโจมตีผ่านทาง Twitter @OpSyriaIRC ซึ่งเอกสารการประกาศของกลุ่ม Anonymous อ่านได้ที่นี่
เท่าที่ทราบข่าวตอนนี้เว็บไซต์สถานฑูตซีเรียในเบลเยี่ยมก็โดนแฮกไปเรียบร้อยแล้ว กลุ่มแฮกเกอร์ได้เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์โดยทิ้งข้อความต ่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซีเรียไว้ และกลุ่ม Anonymous ออสเตรเลียก็ได้โจมตีเว็บไซต์ของ Industrial Bank of Syria และได้เปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เป็นข้อความต่อต้านความรุน แรงเหมือนกัน
ซึ่งการแฮกครั้งนี้อยู่ภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่า #OpSyria ที่ตั้งมาเพื่อต่อต้านความรุนแรงที่เกิดขึ้นในซีเรีย
ที่มา - EHN, hack read, Par:AnoIA, CNET
ซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่ทางกลุ่ม Anonymous ประกาศปฏิบัติการ Operation Syria ซึ่งค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันอ่านต่อ...