จากปัญหาเรื่องซัมซุงจ้างโรงงานจีนที่ใช้แรงงานเด็ก (ภาคสอง, ภาคสาม) ซัมซุงออกมาแถลงความคืบหน้าล่าสุดว่ากำลังแก้ปัญหาเร ื่องนี้แล้ว
แถลงการณ์ของซัมซุงระบุว่าบริษัทกำลังออกมาตรการหลาย อย่างเพื่อแก้ปัญหาแรงงานที่ถูกร้องเรียน เช่น ปรับเงื่อนไขสำหรับการจ้างพนักงานใหม่ กำหนดชั่วโมงการทำงานและการทำงานล่วงเวลา ฯลฯ เพื่อปกป้องสุขภาพและสวัสดิการของลูกจ้าง
ซัมซุงระบุว่าถ้าซัพพลายเออร์รายใดไม่ปฏิบัติตามเงื่ อนไขด้านแรงงาน ก็จะตัดสัญญาจ้างผลิตกับบริษัทนั้นๆ ทันที
ที่มา - Wall Street Journal


อ่านต่อ...