หลังจากที่มีการตัดอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศจากประเทศอียิปต์ และประเทศซีเรีย เมื่อไม่นานมานี้ก็ก่อให้เกิดความกังวลในสถานการณ์กา รใช้งานอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศพอสมควร ทาง Renesys ที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายหนึ่งก็ได้ ทำแผนที่มาให้ดูกันแบบสะดวกๆ ครับว่าประเทศไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกตัดอินเทอ ร์เน็ตได้ (แผนที่อยู่หลังเบรกนะครับ)
หลักเกณฑ์ที่ใช้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับ วัดตามจำนวนของผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตออก ต่างประเทศว่ามีทั้งหมดกี่ราย นับจากแผนที่เส้นทางการส่งข้อมูล (Routing table) ของอินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัทตรวจจับได้ โดยแบ่งเกณฑ์ดังนี้

  • ความเสี่ยงสูงมาก โดยมีผู้ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ 1-2 ราย ทั้งหมด 61 ประเทศ ในนี้มีประเทศซีเรียอยู่ และยังรวมถึงเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาร์ด้วย
  • ความเสี่ยงสูง หรือมีผู้ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไม่เกิน 10 ราย ถึงแม้ว่าจำนวนอาจจะเยอะ แต่ยังไม่เยอะพอที่จะแยกการเชื่อมต่อกันระดับกายภาพ ซึ่งอาจมีการใช้สายเคเบิลร่วมกันที่ทำให้สามารถตัดกา รเชื่อมต่อได้ค่อนข้างง่าย มีทั้งหมด 72 ประเทศ อียิปต์อยู่ในกลุ่มนี้ รวมถึงลาวด้วยเช่นกัน
  • ความเสี่ยงต่ำ มีผู้ให้บริการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไม่เกิน 40 ราย ถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากปริมาณการเชื่อมต่อเยอะพอที่จะมีการแยกสายเ คเบิลเป็นหลายๆ เส้น ซึ่งการตัดการเชื่อมต่อออกหลายๆ วัน หรือตัดให้ได้อย่างทันทีทันใดเป็นไปได้ยากมาก กลุ่มนี้มีทั้งหมด 58 ประเทศ ประเทศไทย จีน และเวียดนามก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน
  • ทนทานต่อการตัดการเชื่อมต่อ กลุ่มนี้เป็นประเทศที่มีลักษณะเป็นฮับของการเชื่อมต่ ออินเทอร์เน็ต มีปริมาณการใช้งานข้อมูลสูงมาก รวมถึงมีผู้ให้บริการที่มีการเชื่อมต่อออกนอกประเทศเ ป็นปริมาณมากเกินกว่าที่จะสามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จ (มากกว่า 40 ราย) กลุ่มนี้มีทั้งหมดประมาณ 32 ประเทศไล่ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาลงมา ซึ่งมาเลเซีย สิงคโปร์ และแม้แต่อินโดนีเซียก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน

ที่มา Renesys ผ่าน @moui
สำหรับข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงของประเทศไทยจาก NECTEC เฉพาะส่วนที่เปิดเผยได้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีผู้ให้บริการเชื่อมต่อต่างประเทศ (IIG) แบบสาธารณะทั้งสิ้น 10 ราย คือ CAT, ADC, BB Connect, CS Loxinfo, Jastel, SBN, True, TOT, TTGN และ TCCT
นอกจากนี้ยังมี ISP ที่มีการเชื่อมต่อออกต่างประเทศโดยตรงอีกจำนวนหนึ่ง คือ CAT ISP, CS Loxinfo ISP, DTAC Network, INET, ISSP, Uninet, NTT Thailand, Pacnet, Reach Thailand, Samart Internet, Triple T Internet, True Internet และ ThaiREN ครับ
รวม ISP ที่มีการเชื่อมต่อออกต่างประเทศทั้งสิ้น 23 ราย คิดเป็น Bandwidth ออกต่างประเทศทั้งสิ้น 466.816 Gbps (ประมาณ 44% ของ Bandwidth ภายในประเทศ)


อ่านต่อ...