เพียง 48 ชั่วโมงหลังอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศถูกตัดลง ตอนนี้การเชื่อมต่อเกือบทั้งหมดของซีเรียก็กลับมาเป็ นปกติแล้ว โดยรัฐบาลระบุว่าเป็นฝีมือของผู้ก่อการร้ายที่เป็นฝ่ ายโจมตีสายเชื่อมต่อทำให้อินเทอร์เน็ตถูกตัดขาด
ทางฝั่ง CloudFlare ผู้ให้บริการส่งต่อเนื้อหา (Content Delivery Network - CDN) ออกมาให้ความเห็นว่าการตัดการเชื่อมต่อสายไฟเบอร์สี่ เส้นในเวลาเดียวกันโดยฝีมือของหน่วยงานอื่นนอกเหนือจ ากหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
เวลาเริ่มต้นการตัดการเชื่อมต่อ คือ 10.26 UTC ภายในสองนาทีการเชื่อมต่อทั้งหมดก็ตัดขาดลง
ที่มา - C|NET, Reuters, CloudFlare, Renesysอ่านต่อ...