เริ่มมีรายงานว่าร้านค้าจำนวนหนึ่งเริ่มวางขายบัตรเต ิมเงินออนไลน์สำหรับ iTunes Store แบบที่ไม่ระบุมูลค่าตายตัว แต่สามารถนำไปจ่ายเงินตาม "ช่วง" ราคาที่ระบุไว้หน้าบัตร แล้วนำตัวเงินนั้นไปจ่ายที่แคชเชียร์ เมื่อนำรหัสบัตรไปขึ้นเงินก็จะได้เงินตามที่จ่ายไป
บัตรเติมเงินเป็นช่องทางสำคัญในการทำเงินออนไลน์ แม้แต่ในประเทศที่ใช้บัตรเครดิตมากๆ อย่างสหรัฐฯ หรือชาติในยุโรป จากความสะดวกสบายที่ไม่ต้องผูกบัตรเครดิตเข้ากับบัญช ี แต่ปัญหาของบัตรเติมเงินคือการสต็อกของล่วงหน้าที่บั ตรมีมูลค่าต่างกันไป ทำให้ขายดีไม่เท่ากัน ต้องมีการคาดเดาความต้องการของตลาดว่าบัตรราคาใดจะขา ยได้เท่าใดแล้วสต็อกบัตรแต่ละราคาให้พอดีกับความต้อง การ
การขายบัตรเติมเงินแบบไม่ระบุมูลค่าอาจจะเป็นช่องทาง หลีกเลี่ยงกฎข้อบังคับของ payment gateway ที่ส่วนมากมักถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เช่น ของประเทศไทยเองบริการรับจ่ายเงินต่างๆ ก็ถูกกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา - 9to5 Mac


อ่านต่อ...