ปัญหาความไม่ลงรอยระหว่างแอปแปิลและซัมซุงเป็นเรื่อง ที่ทุกคนรู้ดี แต่ความสัมพันธ์ของสองบริษัทนี้ก็ซับซ้อนเป็นอย่างยิ ่งเพราะขณะที่แอปเปืลไม่พอใจซัมซุงเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องพึ่งพิงซัมซุงการผลิตชิ้นส่วนสำคัญๆ แทบทั้งหมด นักวิเคราะห์จาก RBC Capital Markets จึงเสนอบทวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ที่แอปเปิลจะกลับมาใช ้ชิป x86 จากอินเทลบนไอแพด
ทางออกนั้นเป็นไปได้หลายทาง เช่น แอปเปิลอาจจะจ้างอินเทลผลิตชิป ARM ของตัวเองต่อไป จากการที่อินเทลเปิดรับจ้างผลิตไอซีมาก่อนแล้ว แต่ต้นทุนในการจ้างอินเทลผลิตชิปนั้นอาจจะสูงเกินไป เพราะต้องให้ส่วนต่างกับอินเทลมากพอ กรณีนี้อินเทลทำราคาในการผลิตไม่ดีเท่าโรงงานของซัมซ ุงและ TSMC ที่รับจ้างผลิตเป็นหลัก แต่ TSMC มีปัญหาในการส่งมอบชิปที่ใช้เทคโนโลยีผลิตขั้นสูงเรื ่อยมา การเปลี่ยนไปใช้ TSMC จึงอาจจะเป็นความเสี่ยงสำหรับแอปเปิลที่จะไม่มีสินค้ าป้อนตลาด
ทางที่ง่ายกว่าคือการย้ายไปใช้ชิป x86 โดยตรง เพราะอินเทลมีกำลังผลิตเหลือเฟือที่จะตอบสนองความต้อ งการของแอปเปิล ขณะที่การใช้ชิป x86 จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอินเทลได้มากพอ
ที่ผ่านมาแอปเปิลได้ดีลพิเศษจากอินเทลเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นชิปรุ่นพิเศษที่ออกแบบให้กับ Macbook Air โดยเฉพาะ หรือการส่งมอบชิปที่แอปเปิลมักได้เร็วกว่าผู้ผลิตราย อื่น
ที่มา - C|net


อ่านต่อ...