Todd Brix ผู้บริหารฝ่ายแอพของทีม Windows Phone ออกมาทวีตข้อความสั้นๆ ว่าหลังจากไมโครซอฟท์ออก Windows Phone 8 ในเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา นักพัฒนาแอพมีรายได้และยอดดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นมากกว่า 100%
เขาไม่ได้ให้ข้อมูลว่าที่เพิ่มกว่า 100% เทียบจากเดือนก่อนหรือปีก่อนกันแน่ แต่ก็เป็นสัญญาณอันดีของนักพัฒนา Windows Phone รวมถึงผู้ใช้งานด้วย
ที่มา - WMPoweruser
If you build it, they will come. 100%+ increase in WP developer revenue & app downloads since WP8 launch in Nov. #wpdev, #windowsPhone
— Todd Brix (@toddbrix) December 1, 2012

อ่านต่อ...