โนเกียประกาศข่าวว่าขายสำนักงานใหญ่ของตัวเองที่เมือ ง Espoo ที่ประเทศฟินแลนด์ ให้กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ Exilion ของฟินแลนด์ เป้าหมายเพื่อระดมเงินสดจากการขายทรัพย์สินมาเพิ่มสภ าพคล่องของตัวเอง
อาคารแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ปี 1997 มีพื้นที่ใช้สอย 48,000 ตารางเมตร โดยโนเกียขายสำนักงานได้ 170 ล้านยูโร (เกือบ 7,000 ล้านบาท) และจะเช่าสำนักงานกลับจาก Exilion อีกทีหนึ่งเพื่อใช้ทำงานต่อไปตามปกติ (เปลี่ยนเจ้าของในเชิงกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง)
ก่อนหน้านี้เราเพิ่งมีข่าวของบริษัทที่การเงินย่ำแย่อย่าง AMD เตรียมขายสำนักงานของตัวเองในเท็กซัส
ที่มา - Nokia


อ่านต่อ...