แอปเปิลปล่อยอัพเดต iWork ยกชุด ทั้งบนแมคและ iOS โดย iWork บนแมค จะเป็นการอัพเดตเล็กน้อย หลัก ๆ คือการปรับความเข้ากันได้กับ iWork บน iOS โดยอัพเดตนี้เป็นเวอร์ชัน 9.3 ซึ่ง Pages เป็นเวอร์ชัน 4.3, Numbers เป็นเวอร์ชัน 2.3 และ Keynote เป็นเวอร์ชัน 5.3 ซึ่ง iWork เวอร์ชันนี้รันได้บน OS X 10.7.4 ขึ้นไปเท่านั้น
ส่วนเวอร์ชัน iOS มีการปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์หลายรายการ ทุกแอพได้เลขเวอร์ชัน 1.7
Pages for iOS

 • ปรับความเข้ากันได้กับไฟล์ Word และ Pages บนแมค
 • สามารถใช้ตัวติดตามการแก้ไขในการติดตามการแก้ไขรูปแบ บตัวอักษรในเอกสาร
 • ยอมรับหรือปฏิเสธเนื้อหาที่แก้ไขในเอกสาร
 • นำเข้าไฟล์ Pages หรือ Word ที่มีตัวติดตามในการแก้ไขและติดตามการแก้ไขรูปแบบตัว อักษรในเอกสารนั้นได้
 • ตัวติดตามการแก้ไขจะถูกเซฟลงในเอกสารที่ส่งออกทั้งไฟ ล์ Word และ Pages
 • สูตรคำนวณในตารางจะยังอยู่แม้นำเข้าหรือส่งออกเป็นไฟ ล์ Pages
 • เพิ่มแสงเงาให้กับรูปทรงต่าง ๆ
 • ล็อกและปลดล็อกวัตถุได้

Numbers for iOS

 • ปรับความเข้ากันได้กับไฟล์ Excel และ Number บนแมค
 • ซ่อนและแสดงแถวหรือคอลัมน์ในตาราง
 • เพิ่มและส่งออกเอกสาร Numbers บนแมคที่มีฟิลเตอร์ และสามารถเปิด-ปิดฟิลเตอร์ได้
 • ข้อมูลในตารางเป็น rich text ทั้งตอนนำเข้าและส่งออกเอกสาร
 • เพิ่มแสงเงาให้กับรูปทรงต่าง ๆ
 • ล็อกและปลดล็อกวัตถุได้

Keynote for iOS

 • ปรับความเข้ากันได้กับไฟล์ PowerPoint และ Keynote บนแมค
 • นำเข้าและส่งออกงานนำเสนอของ Keynote หรือ PowerPoint ได้ทุกความละเอียด
 • นำเข้าและส่งออกธีมได้เต็มรูปแบบ ทั้งแบบสไลด์และรูปแบบที่กำหนด
 • เล่นเอฟเฟค Keynote บนแมคได้ทุกอย่าง
 • เพิ่มเอฟเฟคเปลี่ยนสไลด์ เช่น Sparkle, Shimmer
 • สูตรคำนวณในตารางจะยังอยู่แม้นำเข้าหรือส่งออกเป็นไฟ ล์ Keynote
 • เพิ่มแสงเงากับรูปทรงต่าง ๆ
 • เพิ่มเค้าโครงพร้อมพิมพ์ รวมทั้งตัวเลือกในการพิมพ์ เช่น พิมพ์พร้อมกับโน้ตของผู้นำเสนอ, พิมพ์พร้อมกับเอฟเฟค หรือพิมพ์โดยไม่มีพื้นหลัง
 • ล็อกและปลดล็อกวัตถุได้

ดาวน์โหลด
Pages Mac, iOS
Numbers Mac, iOS
Keynote Mac, iOS
ที่มา - MacRumors


อ่านต่อ...