ทวิตเตอร์ประกาศว่า official URL wrapper ของทวิตเตอร์เอง t.co ที่ทุกวันนี้ถูกใช้งานเพื่อย่อขนาดของ URL จะเพิ่มจำนวนตัวอักษรจากเดิม 20 มาเป็น 22 ตัวอักษรสำหรับลิงค์ http และจาก 21 มาเป็น 23 สำหรับลิงค์ https ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราจะทวีตพร้อมกับลิงค์แล้ว เราจะมีจำนวนตัวอักษรให้ใช้น้อยลงไปสองตัวอักษรนั่นเ อง

โดยทางทวิตเตอร์ยังจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในตอนนี้ แต่ขอประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไว้ก่อนเพื่อให้นั กพัฒนาแอพมีเวลาในการอัพเดตแอพตัวเองให้รองรับการเปล ี่ยนแปลงนี้

อ่านต่อ...