การประชุมกทค. ในวันนี้มีมติให้สำนักงานกสทช. ออกใบอนุญาต 3G
หลังการประมูลใบอนุญาต 3G สิ้นสุดลง ทางกสทช. มีเวลา 90 วันในการออกใบอนุญาต แต่ที่ผ่านมาหลังจากถูกหลายฝ่ายฟ้องร้องหลายทางและมี การสอบสวนจากทั้งภายในและภายนอก ทำให้ใบอนุญาตยังไม่ได้ออกมา
หลังมีมตินี้เป็นหนัาที่ของสำนักงานกสทช. ที่จะออกใบอนุญาตให้กับผู้เข้าประมูลทั้งสามรายต่อไป ซึ่งผมเองคาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้า
ที่มา - @TakornNBTC


อ่านต่อ...