Amazon ออกเครื่องมือจัดการ AWS บน Windows ตัวใหม่คือ AWS Tools for PowerShell จากเดิมที่มีแต่บน Command Prompt เพื่อให้นักพัฒนาหรือผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลบ น AWS ผ่านทาง Windows PowerShell โดยรองรับเครื่องมือบน PowerShell กว่า 20 เครื่องมือและคำสั่งกว่า 550 คำสั่ง
ที่มา - The Hอ่านต่อ...