หลังจากที่ USPTO ได้เข้ารื้อค้นคลังสิทธิบัตรที่แอปเปิลขอจดเอาไว้ เพื่อใช้ปกป้องสิทธิของตัวเองต่างๆ นาๆ มากมาย เมื่อเดือนตุลาคม USPTO ได้ประกาศแช่แข็งและยกสิทธิบัตรขึ้นมาพิจารณาใหม่ไปแ ล้ว 1 ฉบับคือ US Patent 746938 - Apple Rubbing Banding ถ้าไม่เข้าใจ สิทธิบัตรฉบับนี้คือเอฟเฟค เด้งไปเด้งมาเวลาเลื่อนเมนูต่างๆ ที่ดูเหมือนหนังยางน่ะครับ
ล่าสุด USPTO ก็ประกาศแช่แข็งไปอีก 1 สิทธิบัตร คือ US Patent 747949 ซึ่งเจ้าสิทธิบัตรชิ้นนี้มีสมญานามส่วนตัวว่า "Steve Jobs Multitouch" ครับ ซึ่งมันถูกใช้เป็น 1 ในข้อหาหลักที่แอปเปิลเอาไปไล่ฟ้องสมาชิกของ Open Handset Alliance นั่นเอง
โดยขณะนี้สิทธิบัตรตัวนี้กำลังอยู่ในระหว่างการรอพิจ ารณาใหม่ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่า เราๆ ท่านๆ ก็ต้องรอติดตามข่าวกันไปอีกสักพัก ว่าสิทธิบัตรตัวนี้จะยังคงเป็นสิทธิ์ของแอปเปิล หรือจะถูกยกเลิกไปครับ
ที่มา - FOSS Patent ผ่าน Android Central


อ่านต่อ...