บริษัทวิจัย Juniper Research (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทอุปกรณ์เครือข่าย Juniper) ปรับลดยอดประเมินการใช้ NFC ในปี 2017 จากเดิมตีมูลค่า 180,000 ล้านดอลลาร์ ลงมาเหลือที่ 110,000 ล้านดอลลาร์
เหตุผลสำคัญคือแอปเปิลไม่ได้ใส่ NFC ลงมาใน iPhone 5 ทำให้ความเชื่อมั่นของร้านค้าปลีกและแบรนด์ต่างๆ ต่อเทคโนโลยี NFC ลดลง โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก ที่แอปเปิลมีอิทธิพลมากที่สุด
ผลจากการที่แอปเปิลไม่ยอมใส่ NFC เข้ามา ทำให้สองภูมิภาคนี้มีอัตราการใช้งาน NFC ช้าไปกว่าปกติ 2 ปี นอกจากนี้ค่ายอื่นๆ ที่ผลักดัน NFC อย่าง Google Walelt และ ISIS ก็มีอัตราการใช้งานล่าช้ากว่าที่คาด
ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ไม่ได้รับผลกระทบจากแอปเปิลมากนัก ตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่เรียกว่าแทบไม่ได ้รับผลกระทบเลย
ที่มา - Juniper Research via IntoMobile


อ่านต่อ...