Ask Blognone ตอนนี้ขอถามเรื่อง Windows 8 ซึ่งหลายคนแถวนี้น่าจะใช้งานกันแล้ว คำถามมีสั้นๆ 2 ข้อครับ

  1. ใช้ Windows 8 ด้วยหน้าจอ Start Screen หรือใช้ Start Menu แบบเดิม
  2. ถ้าใช้แบบ Start Menu ใช้ผ่านโปรแกรมอะไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไรอ่านต่อ...