ไปถึงไหนแล้วหนอ...น้องเรา วาง 3s อ่ะ รอชมจนเหงือกแห้งแล้วอิๆ รายงานความก้าวหน้าด้วย....รอชม...ด้วยใจระทึก...