ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ Google Translate สำหรับ Android ได้ปรับปรุงการแปลภาษาพร้อมระบบ OCR ซึ่งรองรับหลายภาษาในยุโรป จนล่าสุดภาษาจีน, ญี่ปุ่น และเกาหลี ก็ถูกเพิ่มเข้าในระบบนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อรวมกับภาษาที่รองรับอยู่แต่เดิม ทำให้ตอนนี้ Google Translate สำหรับ Android สามารถใช้งานแปลได้รวม 65 ภาษาแล้ว (ภาษาไทยก็รวมอยู่ในนี้ด้วย)
อย่างไรก็ตาม การแปลข้อความใน 3 ภาษาข้างต้นยังคงรองรับเฉพาะข้อความในแนวนอนเท่านั้่ น ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการพัฒนาระบบให้รองรับข้อความใ นแนวตั้งในภายหลังหรือไม่
พร้อมกันนี้ Google Translate สำหรับ Android ยังเพิ่มความสามารถในการอ่านข้อความที่เป็นลายมือเขี ยนได้อีกด้วย โดยขั้นต้น สามารถอ่านข้อความลายมือเขียนได้ 11 ภาษา ได้แก่ แอฟริกัน, โครเอเชีย, เช็ก, ไอซ์แลนด์, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, สโลวัก, ยูเครน และเวลส์
ที่มา - TNW


อ่านต่อ...