ข้อมูลใหม่ชี้ว่า Google Glass มีลำโพงปล่อยเสียงบริเวณด้านหลังใบหู เพื่อส่งสัญญาณเสียงผ่านกระดูกเข้าสู่หูส่วนในโดยตรง ทำให้ผู้สวมใส่ได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนและมีความเป ็นส่วนตัวสูง
ลักษณะของแว่น Google Glass จะมีขาแว่นที่ยาวเลยใบหูไปประมาณ 2 นิ้ว ซึ่งที่ส่วนปลายดังกล่าวมีลำโพงขนาดเล็กสำหรับส่งเสี ยงเตือนต่างๆ ผ่านกระดูกเข้าไปยังหูส่วนในของผู้สวมใส่ได้โดยตรง ด้วยวิธีนี้ทำให้ผู้สวมใส่แว่นไม่จำเป็นต้องอุดหูด้ว ยหูฟัง ทำให้ยังคงสามารถรับฟังเสียงอื่นๆ ภายนอกได้ตามปกติ ที่สำคัญคือการส่งสัญญาณเสียงวิธีนี้จะไม่มีเสียงเล็ ดลอดให้ผู้ที่อยู่บริเวณข้างเคียงได้ยินด้วย ซึ่งทำให้มีความเป็นส่วนตัวสูง
หลักการทำงานของระบบนี้ อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูก (bone conduction) โดยสร้างการสั่นสะเทือนลงบนผิวหนังบริเวณหลังใบหูซึ่ งตรงกับกระดูกปุ่มกกหู ทั้งนี้การสั่นสะเทือนดังกล่าวจะถูกถ่ายต่อไปยังหูส่วนในที่ทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนและส่งสัญญาณไปยังสมอง เพื่อแปลความหมาย ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนามาใช้งานกับอุปกรณ์หลากห ลายประเภทก่อนหน้านี้ เช่น หูฟังเครื่องเล่นเพลง, เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูญเสียการได้ยิน, หูฟัง bluetooth เป็นต้น
ที่มา - Geek via SlashGear


อ่านต่อ...